Публикувано на: ср, окт. 11th, 2017

Експертни екипи на министерствата на вътрешните работи на България и Сърбия проведоха работна среща в Кюстендил

В рамките на съвместен проект са планирани действия при бедствия и извънредни ситуации в трансграничния регион

Партньори по осъществяването на проекта са ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР и Секторът за извънредни ситуации на вътрешното министерство на Сърбия. В работната среща участваха ръководителите на основните партньорски структури – РДПБЗН в Кюстендил и Перник и на пожарните служби на сръбските градове Враня и Лесковац.

В рамките на проекта са планирани различни аспекти на взаимодействие при наводнения и природни бедствия на територията на РДПБЗН – Кюстендил и РДПБЗН – Перник, от българска страна, и на територията, обслужвана от Пожарните служби на Лесковац и Враня, от сръбска страна.

По проекта ще бъдат осигурени съоръжения за изграждане на изкуствени диги, шейни за спасяване по вода и лед и четири безпилотни въздухоплавателни апарата за въздушно наблюдение и заснемане на бедствени ситуации.

Двугодишният проект, който е на стойност почти 600 000 евро, е съфинансиран от ЕС чрез програмата за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия по линия на Инструмента за предприсъединителна помощ.

Коментари